Ga naar inhoud
Logo
Logo

Garanties en certificaten

Kwaliteit vormt de rode draad in het werk van VDM Woningen. Onze woningen en werkprocessen voldoen daarom aan de huidige eisen, richtlijnen en garanties.

CO2 Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. Met ‘participatie’ toont VDM Woningen aan dat het investeert in samenwerking en het delen van eigen kennis. VDM Woningen is één van de actieve deelnemers in het sectorinitiatief efficiënt transport naar de bouwplaats. Het doel van dit keteninitiatief is de transportbewegingen van de fabriek naar de projectlocaties te reduceren door het vervoer van casco elementen. Daarnaast is het keteninitiatief gericht op de ontwikkeling van een werkproces welke efficiënter is dan het huidige werkproces. Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, zie onderstaande documenten:
– Emissie inventaris
– Energie Actieplan
– Nieuwsbrief

Meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.


NL-EPBD Procescertificaat
VDM Woningen beschikt over een NL-EPBD Procescertificaat. Dit betekent dat VDM Woningen aan de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-W voldoet en zelf een energielabel mag verstrekken.

VCA
VCA is een certificering voor veiligheid, gezondheid en milieu. Doel is om bedrijven veilig te laten werken en ongevallen te voorkomen. VDM Woningen voldoet aan de VCA voor aannemers.

KOMO
KOMO is een keurmerk in de bouwsector voor de kwaliteit van producten, diensten, processen en systemen.

Woningborg garantie
Woningborg garandeert de kwaliteit van woningen en borgt het afbouwproces, mocht een bouwonderneming failliet gaan.

NBVT
De NBVT is de branchevereniging voor het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie.


Benieuwd naar de ervaringen van bewoners?

Na oplevering van je woning is het tijd om van je huis een thuis te maken. Neem een kijkje bij verschillende gezinnen die elke dag thuiskomen in een VDM woning en lees wat hun ervaringen zijn.


Neem contact met ons op