Ga naar inhoud
Logo
Logo

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Duurzame expeditie voor docenten Smart Building

09-02-23 | Op woensdag 8 februari brachten 13 docenten van de opleiding Smart Building een bezoek aan VDM Woningen in Drogeham. Juist de bouw is een dynamische en snel veranderende sector. Zowel de onderwijsinstellingen ROC Friese Poort en het Friesland College als VDM Woningen vinden het daarom belangrijk om nauw met elkaar in contact te staan en zo het onderwijs en bedrijfsleven op elkaar te laten aansluiten.

Industrieel en circulair bouwen is de toekomst

De overheid heeft als doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Samen met de woningopgave staat de bouwsector daardoor voor een grote uitdaging. ‘Industrieel en biobased bouwen biedt een uitkomst en daar moeten leerlingen vroegtijdig bij betrokken worden,’ geeft algemeen directeur Jan van der Meer aan.

VDM Woningen realiseert alle woningen voor particuliere en projectmatige opdrachtgevers op basis van prefab houtskeletbouw in hun geïndustrialiseerde en energieneutrale fabriek. ‘Onze productie- en bouwmethode heeft een minimale ecologische footprint en is daarom dé manier om op een snelle, verantwoorde, duurzame en biobased manier woningen te realiseren. Wij nemen de toekomstige generaties vroegtijdig mee in deze innovaties door middel van opleidingen, stages en gastlessen. Goede afstemming met docenten is daarbij van groot belang. Door docenten bij het bedrijfsleven te betrekken, kunnen ze input ophalen en uitwerken in het lesprogramma.’


Duurzame expeditie

ROC Friese Poort wil voorop lopen en in 2030 100% CO2-neutraal zijn. ‘Om deze ambitie te realiseren willen we samen met het bedrijfsleven de energietransitie en circulaire economie een plek geven binnen ons onderwijsprogramma’, vertelt Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Daarom organiseren we duurzame expedities voor docenten.

Een duurzame expeditie spreekt tot de verbeelding en geeft inspiratie. Bovendien speelt het in op de actualiteit van het vak en opent het zo de ogen van een docent voor de nieuwste ontwikkelingen. Deze input uit het bedrijfsleven werken docenten uit tot een lesprogramma. We noemen dit levensecht onderwijs in 6 stappen. Zo leiden we jonge vakmensen op in duurzame en innovatieve technieken.’


Levensecht onderwijs

‘Duurzaamheid raakt ons allemaal en dus elk vakgebied’, stelt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘We zijn dan ook aanjager van hybride, levensecht onderwijs in 6 stappen voor de opleidingen bouw, techniek en ICT. Met als doel om onze studenten mee te nemen in de duurzame ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Naast het geven van reguliere, theoretische lessen willen we dat onze studenten beleven, ontdekken én doen met het bedrijfsleven als opdrachtgever.’ Zo combineren we het beste van twee werelden. Dit realiseren we door (online) excursies, Challenges, Duurzaam Doen Lezingen, praktijkdagen en gastlessen aan te bieden. De jongeren ontwikkelen zich op deze wijze tot vakmensen van de toekomst. Ook komen ze in aanraking met de belangrijkste onderwerpen van onze tijd: duurzaamheid en circulariteit.’