Ga naar inhoud
Logo
Logo

18 nieuwe woningen in de Oostergast in Zuidhorn

10-03-23 | Gemeente Westerkwartier, RUTGERGIETEMACOM en VDM Woningen zijn het eens over het bouwen van 18 woningen in De Oostergast in Zuidhorn. Op vrijdag 10 maart hebben de partijen een koopovereenkomst gesloten voor twee locaties in deze woonwijk.

Oostergast in Zuidhorn

Gemeente Westerkwartier, RUTGERGIETEMACOM en VDM Woningen zijn het eens over het bouwen van 18 woningen in De Oostergast in Zuidhorn. Op vrijdag 10 maart hebben de partijen een koopovereenkomst gesloten voor twee locaties in deze woonwijk. Het gaat om een locatie aan de Agenastraat waar vier woningen worden gerealiseerd. Op de hoek van Het Noorderlicht en de Nieuwe Gast, het terrein van de voormalige boerderij Iwema, komen 14 starterswoningen.

4 levensloopgeschikte patiowoningen
De verkoop van deze woningen staat in de startblokken. Wij verwachten nog dit jaar met de bouw van de woningen te beginnen.

14 starterswoningen
Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan nodig. Ook vindt nog archeologisch en ecologisch onderzoek plaats op de locatie waar voorheen de boerderij Iwema stond. Om nieuwbouw mogelijk te maken, is sloop van het woonhuis van de boerderij nodig. We verwachten in 2024 te starten met de nieuwbouw.


Enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling

Wethouder Woningbouw Hans Haze is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. “Voor de locatie Iwema is een prachtig plan gemaakt, dat recht doet aan de geschiedenis van de locatie. Een plan ook dat tegemoet komt aan de grote vraag naar woningen voor starters. Ook de bouw van 4 patiowoningen met een slaap- en badkamer op de begane grond aan de Agenastraat voorziet in een grote behoefte. De beide locaties worden met elkaar verbonden door een voetpad. Dat pad leidt naar een nog in te richten openbare groene ruimte, gelegen vóór de toekomstige woningen op de locatie Iwema.”

Pieter Bouma, hoofd Planontwikkeling VDM Woningen, en Rutger Gietema, vastgoedontwikkelaar, geven aan: ‘Op deze historische plek, waar voorheen de Iwema boerderij stond, ontwikkelen wij een markant ontwerp. De 14 starterswoningen krijgen namelijk de contouren van een boerenschuur. Samen met de 4 levensloopgeschikte woningen aan de Agenastraat bieden we woonwaarde voor alle generaties. Passend bij de omgeving en de historie van deze plek. Zowel de 14 starterswoningen als de 4 levensloopgeschikte woningen oriënteren zich op het vele groen in de omgeving: zo wordt het hier heerlijk ontspannen wonen, en dat nabij het centrum en station van Zuidhorn!’’