Wat is een bouwtechnische keuring?

Bij een bouwtechnische keuring wordt een rapport opgesteld door een bouwkundige, waaruit blijkt wat de bouwtechnische staat van een woning is en hoeveel kosten je direct of indirect kunt verwachten bij eventuele renovatie. Is er, bijvoorbeeld vanuit de verkopend makelaar, al een bouwtechnisch rapport aanwezig, neem dan de informatie uit dit bestaande rapport dan niet zomaar klakkeloos aan maar overweeg om ook zelf nog een bouwkundige keuring uit te laten voeren. De verschillen in uitkomst (en dus in kosten) kunnen soms drastisch groot zijn.

Of een bouwkundige keuring überhaupt nodig is hangt af van de leeftijd en natuurlijk de onderhoudsstaat van de woning. Zeker bij oudere woningen is het raadzaam om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren alvorens je definitief overgaat tot aankoop van de woning. Of laat op z’n minst een eventuele ongewenste uitkomst van de bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarden opnemen in de koopovereenkomst.