BENG: Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Bouwen volgens de BENG-norm met VDM Woningen


Vanaf 2021 zijn de BENG-eisen voor nieuwbouw in gegaan. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen en vervangt de EPC-eis. BENG zorgt ervoor dat nieuwe huizen nóg energiezuiniger worden. Met onze zeer energiezuinige bouwmethode sluiten wij als VDM Woningen uitstekend aan bij de verscherpte energierichtlijnen. 

Jouw woning volgens de BENG-norm

Doel van BENG is het realiseren van woningen die energiezuinig zijn. Eerst door maximaal te isoleren en daarna het toepassen van nog benodigde energiebesparende installaties. De basis is dus een goede thermische schil. Uiteraard maak je in een BENG-woning gebruik van hernieuwbare energie, door bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Het unieke VDM bouwsysteem sluit naadloos aan op deze filosofie. In ons bouwsysteem maken we gebruik van houtskeletbouw. Een solide en duurzame bouwmethode die bijdraagt aan de energieprestaties van jouw woning. Een woning met een skelet van hout zijn namelijk veel sneller opgewarmd dan die van beton of steen. 

Een VDM Woning:

  • Heeft een hoge luchtdichtheid
  • Heeft een hoge isolatiewaarde

Van EPC naar BENG
Sinds de jaren ’90 was in Nederland een normering van kracht die de energieprestatie van een woning weergeeft: de energieprestatiecoëfficiënt, oftewel de EPC-eis. De EPC-eis startte op een waarde van 1,4 en is door de jaren heen aangescherpt tot 0,4. Vanaf heden kiest de overheid ervoor om de EPC-eis te laten vervallen en over te gaan op BENG-wetgeving. Doel is het energieverbruik van woningen verder te beperken en het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren.

Verschil tussen EPC en BENG
Een groot verschil tussen EPC en BENG is de interpretatie van ‘energieprestatie’. Die is bij BENG een stuk strenger. Een voorbeeld: in het EPC-tijdperk kon een huis zonder goede isolatie maar mét dak vol zonnepanelen aan de eisen voldoen. Bij BENG niet. In de video en uitleg hieronder zie en lees je meer over de strengere eisen. 

BENG video
 

Hoofdregels BENG
Zoals je in de video hebt gezien, bestaat de BENG-wetgeving uit 3 hoofdregels. Regel 1 gaat over jouw energiebehoefte (hoe hoog zet je de verwarming), regel 2 over gebruik van fossiele brandstoffen en regel 3 over de hoeveelheid duurzame energie die je opwekt. Hieronder leggen we de hoofdregels voor woningbouw verder uit. 

BENG 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m² jr)

Je hebt de volgende uitspraak vast wel eens gehoord: ‘De snelste manier om energie te besparen is door minder energie gebruiken’. Bijvoorbeeld door de verwarming een graadje lager te zetten of minder lang te douchen. BENG regel 1 gaat over jouw energiebehoefte van het totale aantal vierkante meter gebruiksoppervlakte gebruikt om jouw woning te verwarmen en/of te koelen. 

Om die richtlijn te halen, zonder koude voeten, is het belangrijk een energiezuinig huis te laten bouwen. Een aantal basiseigenschappen van zo’n woning:

  • Zeer goede thermische schil (dak, buitenmuren, vloer)
  • Luchtdicht
  • Beperkt ventilatieverlies
  • Warmteterugwinning

Met het VDM bouwsysteem voldoet jouw woning aan deze strenge eisen. Verder is het zaak slim gebruik te maken van de zon als passieve warmtebron. 

BENG 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m²  gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m² jr)

Als het gaat om energiegebruik maakt BENG onderscheid in energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnepanelen) en uit fossiele bronnen (zoals een cv-ketel op gas). Aan het gebruik van fossiele bronnen stelt BENG een maximum om de milieubeslasting te beperken. In een nieuwbouwwoning worden gelukkig geen fossiele brandstoffen meer toegepast. 

Om aan BENG regel 2 te voldoen moet jouw woning dus hernieuwbare energiebronnen hebben. Denk aan een elektrisch warmtepompsysteem en zonnepanelen. VDM Woningen heeft standaard in al haar woningen een volledig elektrisch warmtepompsysteem. 

BENG 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

BENG regel 3 stelt eisen aan het aandeel hernieuwbare energie van jouw totaalverbruik. Dit moet minimaal 50% zijn. Met andere woorden: minimaal de helft van de energie die je verbruikt moet uit een duurzame bron komen. Denk aan bronnen als de zon, wind en warmte van de buitenlucht, maar bijvoorbeeld ook biomassa.

Wil je meer weten over BENG?