Nieuws

Sonderingswerkzaamheden
Wiertsema en Partners hebben de sonderingswerkzaamheden uitgevoerd! Een mijlpaal welke benodigd is om de woning constructief door te rekenen. Hierbij heeft de sondeerauto een aantal sonderingen gemaakt rondom het blok.