VDM Woningen bouwt samen met Frisoplan aan de Friesestraatweg (Groningen)

7 juni 2016 VDM Woningen bouwt samen met Frisoplan aan de Friesestraatweg (Groningen)

Foto: Henk Tammens V.l.n.r.:  Jan van der Meer van VDM Woningen, in het midden wethouder Wonen en Stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf en rechts de heer Henk Dedden van Friso Bouwgroep. 

Maandag 6 juni ondertekenden wethouder Roeland van der Schaaf, de heer Jan van der Meer (VDM Woningen) en de heer Henk Dedden (Frisoplan, onderdeel van Friso Bouwgroep) de koopovereenkomst voor de verkoop van 'Friesestraatweg 137a'. VDM Woningen en Frisoplan gaan er twintig eengezinswoningen bouwen.

De locatie ligt aan het spoor, tussen het Reitdiep en de wijk Kostverloren en is bekend door de huidige gebruiker 'Tuin in de Stad'. Wethouder Wonen en Stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf: “Ik ben blij dat op deze locatie eengezinswoningen gebouwd gaan worden. Het is een mooi ontwerp en voldoet aan de behoefte van gezinnen om dicht bij de binnenstad te wonen.
 
Verkoop
De verkoop van de woningen begint medio 2016. Komend najaar wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie. De eerste paal gaat de grond in zodra 70% van de woningen is verkocht. Er hebben zich al veel kandidaat kopers gemeld.
 
Prijsvraag
Friesestraatweg 137a was een onderdeel van de stedenbouwkundige manifestatie Intense Laagbouw, waar bouwlocaties zijn aangewezen voor intense bebouwing in een stedelijke omgeving. In 2012 is een prijsvraag uitgeschreven om de locatie te ontwikkelen. Een schetsontwerp van de combinatie bouwer VDM en architect NON/Zofa kwam als beste uit de bus en kreeg de kans deze locatie te ontwikkelen.
 
Groen licht
Feitelijk betekent de ondertekening het absolute groene licht voor de woningbouwplannen op deze plek. Voor Tuin in de Stad is inmiddels een andere locatie gevonden in Westpark.

Tuin in de Stad
Tuin in de Stad is een burgerinitiatief en had het terrein een aantal jaren in bruikleen. Tuin in Stad wilde het liefst op deze locatie blijven. Een onderzoek volgde waarbij de maatschappelijke betekenis van Tuin in de Stad in kaart werd gebracht. Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad veel waarde te hechten aan het initiatief, maar de plannen voor woningbouw op deze locatie toch door te zetten.  

Foto's

Deel deze pagina: