VDM ontvangt certificaat Afvalbarometer

20 oktober 2011 VDM ontvangt certificaat Afvalbarometer

VDM maakt duurzaam bouwen waar: 58% grondstoffenbesparing in 2010

Er wordt veel gesproken over duurzaam bouwen. In hoge bestuurlijke lagen wordt er al jarenlang beleid ontwikkeld om duurzaam bouwen steeds beter mogelijk te maken. Echter, de implementatie ervan lijkt voor sommige bouwers nog al eens wat moeite te kosten.
Er is ook een bouwbedrijf dat de mouwen opstroopt en in het gehele ketenproces op zoek is gegaan naar duurzame besparingen. VDM Woningen uit het Friese Drogeham heeft op deze wijze in 2010 maar liefst 58% weten te besparen op grondstoffen.
Reden voor afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel om het felbegeerde Afvalbarometer-certificaat aan VDM te overhandigen.

VDM heeft woensdag 19 oktober het Afvalbarometer-certificaat in ontvangst genomen. Het certificaat is een bevestiging van de duurzame weg die VDM is ingeslagen. Het scheiden van afval op de bouwplaatsen heeft ervoor gezorgd dat maar liefst 58% van het ingezamelde afval als grondstof kan dienen voor nieuwe producten. Daarnaast heeft VDM haar ecologische footprint verbeterd door 480 ton CO2-uitstoot te besparen. 

Jan Hoekstra ontving namens het bedrijf het certificaat met bijbehorende verklaring uit handen van Nis Baar, Senior Accountmanager en Cradle to Cradle-consulent bij Van Gansewinkel Noord-Nederland. Baar: “Afval is voedsel zeg ik altijd. En met dergelijke mooie cijfers wordt het ook werkelijkheid. Door het bouwafval te scheiden in stromen zoals o.a. hout, puin, gips, karton en folie kunnen we dit afval na verwerking inzetten als grondstof voor nieuwe producten. Door puin te breken zijn we in staat het te gebruiken voor de fundering van nieuwe wegen of als grindvervanger voor betonwaren. Naast de 58% van het afval dat inzetbaar is als grondstof, kunnen we van het overige afval maar liefst 33% omzetten in groene energie. Zo houden we slechts 9% over wat ook daadwerkelijk afval is. Zulke cijfers zijn zeer bijzonder en zouden een inspiratie voor elke bouwondernemer moeten zijn!”

Jan Hoekstra, directeur VDM: “VDM bouwt haar huizen volgens een geheel zelf ontwikkelde bouwmethode. Deze milieuvriendelijke bouwmethode zorgt ervoor dat het bouwafval tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast zorgen we ervoor dat het bouwafval dat wel ontstaat zo veel mogelijk herbruikbaar is. Zo werkt het dus dubbelop!”

De Afvalbarometer berekent voor een bedrijf de gerealiseerde milieubesparing door het gescheiden inzamelen van afval. Deze milieubesparing wordt uitgedrukt in behouden grondstoffen en vermeden CO2-uitstoot. Het hergebruiken van afval zorgt ervoor dat waardevolle natuurlijke grondstoffen behouden blijven. Zo levert restafval 5% grondstoffen op, maar glas bijvoorbeeld maar liefst 93%. Het streven is om meer en meer grondstoffen uit afval te kunnen halen en de daadwerkelijke afvalfractie steeds verder te minimaliseren. Dit wordt gehaald door reeds in de ontwerpfase rekening te houden met de samenstelling van een product en een bewuste keuze te maken van eindverwerking voor de vrijgekomen afvalstoffen.
 

Deel deze pagina: