VDM bij laatste 3 renovatie WoonFriesland

13 december 2012 VDM bij laatste 3 renovatie WoonFriesland

Slim en Snel - gamechangers

WoonFriesland zoekt gamechangers voor energieambitieuze renovatie van haar woningbestand. Corporatie WoonFriesland heeft gisteren in een openbare bijeenkomst de keuze gemaakt voor drie consortia die doorgaan naar de laatste ronde. Uit totaal 26 consortia zijn in een tweetal stappen de drie finalisten Mienskip, Wijkbedrijf Bilgaard en De Uitkomst geselecteerd.

In totaal werden gisteren 10 (van de 26 inzendingen) presentaties beoordeeld. De presentatiefilm van 'De Uitkomst' is te vinden op YouTube.

Het consortium 'De Uitkomst' bestaat uit VDM Woningen, ENN en Welzijn Centraal.

Samenwerking

WoonFriesland gaat de kwaliteit (energieprestatie en basisuitrusting) van een groot deel van haar woningbestand verbeteren. Daarnaast wil WoonFriesland ook de leefbaarheid in de omgeving waar haar woningen staan op peil houden en in bepaalde delen sterk verbeteren.

Deze enorme opgave moet samen met bewoners en (markt)partijen vorm krijgen. In het experiment gaat het om de verbetering van de energieprestatie en het basisuitrustingsniveau van 194 galerijwoningen, 95 grondgebonden huurwoningen en 41 grondgebonden koopwoningen in Leeuwarden. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak, waarbij ook de leefbaarheid een sterke verbetering behoeft. Het werk moet in 2013 en 2014 worden uitgevoerd.

Meer informatie over het project en de aanpak vindt u op de site van WoonFriesland.

Deel deze pagina: