Toch woningbouw voor Easterlittens

28 januari 2013 Toch woningbouw voor Easterlittens

Starters of senioren krijgen toch nog een kans om in Easterlittens een woning te kopen. Dorpsbelang presenteert binnenkort een plan, dat uitgaat van goedkope sociale koopwoningen in de Balthasar Beckerstrjitte en de Huylkenstenstrjitte. De woningen worden gebouwd op de plaatsen waar nu nog zeven oudere huurwoningen van woningbouwcorporatie Elkien staan. Een deel van deze woningen staat leeg.

Zelf samenstellen

Voor de uitvoering van het plan werkt dorpsbelang samen met Elkien, architectenbureau Wijffels.te Heerenveen, VDMWoningen in Drogeham en de gemeente Littenseradiel. De initiatiefnemers presenteren eind februari een website waarop het plan verder is uitgewerkt. Geïnteresseerden kunnen dan zelf hun huis samenstellen. Bij voldoende belangstelling gaat de bouw van start. “Wy binne hiel bliid dat dit mooglik is en hoopje op in soad belangstelling”, aldus voorzitter Jan Willem Keuning van Dorpsbelang.
 

Bron: Friesch Dagblad

Deel deze pagina: