Team Prestatiehuis lanceert concept voor passief renoveren

6 oktober 2011 Team Prestatiehuis lanceert concept voor passief renoveren

Vier innovatieve ondernemingen bundelen hun kennis en kunde bij de introductie van een nieuw energetisch concept voor passief renoveren. Team Prestatiehuis lanceerde tijdens de Energiebeurs in Den Bosch dit concept voor duurzame renovatie van laagbouwwoningen.

De leden van Team Prestatiehuis zijn VDM Woningen, Brink Climate Systems, Doorwin en Van Ieperen Groep. Drie van deze vier partijen hebben zeer succesvol samengewerkt bij een groot passief renovatieproject in Roosendaal: De Kroeven 505. ‘Door LEAN te werken en door bouw-, installatie- en logistieke processen op elkaar af te stemmen vond de verbouwing van 134 woningen plaats binnen 15 werkdagen per woning. Dit goede resultaat was de kick-off voor onze verdere samenwerking’, aldus Rob van der Hoek van VDM namens Team Prestatiehuis.

Klaar voor 40 jaar
In Team Prestatiehuis is de expertise van de verschillende disciplines zodanig op elkaar afgestemd en geïntegreerd dat duurzame renovatieprojecten kunnen worden uitgevoerd op basis van ketensamenwerking. Het resultaat van die samenwerking is het Prestatiehuis. Deze naam staat voor woningen (gebouwd in de periode 1960-1980) die na de bouwkundige revitalisatie en de toepassing van innovatieve energiebesparende maatregelen voldoende robuust zijn voor de komende 40 jaar.

Hoger rendement, lagere woonlasten
‘Met ons concept - vervanging van de schil van de woning in combinatie met de energetische transformatie - garandeert Team Prestatiehuis woningcorporaties een hoger rendement. Onder meer door lagere TCO en hogere huuropbrengsten. De bewoners - die tijdens de verbouwing gewoon in hun huis kunnen blijven - hebben het voordeel van lagere netto woonlasten. Doordat hun energiekosten vrijwel wegvallen (het Prestatiehuis verkrijgt vrijwel alle benodigde energie via zonnecollectoren) wordt de voor de investering benodigde huurverhoging meer dan gecompenseerd’, zegt Albert van Lohuizen (Team Prestatiehuis/Brink Climate Systems).

Meer wooncomfort, minder emissie
Voor de bewoners van Prestatiehuizen zijn er alleen maar voordelen. De transformatie vindt plaats binnen maximaal tien werkdagen en zij hoeven hun huis daarbij niet te verlaten. Na de verbouwing genieten de bewoners van hun volledig vernieuwde buitengevel en dak (die nieuwbouwnormen overtreffen) en van een aangenaam en gezond binnenklimaat. Kortom: hoger wooncomfort tegen lagere woonlasten. Bovendien levert deze vorm van passief renoveren een positieve bijdrage aan het milieu, doordat de CO2-emissie van het Prestatiehuis sterk is gereduceerd.

Bewonersmanagement
‘Team Prestatiehuis voert duurzame renovatieprojecten uit op basis van geïntegreerde samenwerking. Voordeel van onze methode voor woningcorporaties is dat zij één aanspreekpunt hebben en voor de bewoners dat wij de werkzaamheden uitvoeren op basis van bewonersmanagement. Hun belangen staan voor ons centraal en dat ligt mede ten grondslag aan de norm die wij als Team Prestatiehuis onszelf opleggen: in één keer goed’, zegt Bert Brinkman (Van Ieperen Groep) namens Team Prestatiehuis.

Rekenvoorbeelden
Op de Energiebeurs presenteert Team Prestatiehuis dit samenwerkingsverband en het concept dat daaraan ten grondslag ligt: het Prestatiehuis. Tijdens deze presentatie worden de organisatorische en technische aspecten van het concept Prestatiehuis verduidelijkt en wordt aan de hand van rekenmodellen de economische haalbaarheid van het Prestatiehuis aangetoond.


Meer informatie over het Prestatiehuis >>

Deel deze pagina: