Samen 65 jaar VDM werkervaring!

27 december 2017 Samen 65 jaar VDM werkervaring!

Twee jubilarissen van VDM Woningen zijn vrijdag 22 december j.l. tijdens de jaarafsluiting feestelijk gehuldigd voor hun 65 jaar gezamenlijke inzet.

Teije Huisma was dit jaar maar liefst 40 jaar in dienst en Auke Hietkamp 25 jaar bij VDM Woningen. De twee jubilerende medewerkers verschenen op het podium en zijn door de directie, Jan van der Meer en Kees Buitenwerf, in het zonnetje gezet. Auke Hietkamp had voor deze speciale gelegenheid zijn kerst outfit aangetrokken.  

VDM Woningen heeft het afgelopen jaar een flink aantal nieuwe medewerkers aangenomen om de aantrekkende woningmarkt te kunnen blijven bedienen. Echter, het verloop van personeel is bij VDM Woningen gering. Dit resulteert dan ook in een behoorlijk aantal dienstjaren bij een groot aantal medewerkers. Directeur Jan van der Meer geeft aan: “Medewerkers met veel dienstjaren zijn kostbaar voor onze organisatie, zij kennen het unieke VDM-bouwsysteem door en door. Nieuwe medewerkers plaatsen wij altijd bij ervaren medewerkers in het team. Wij zien dat dit ervoor zorgt dat beide medewerkers van elkaar leren, samen komen tot nieuwe inzichten en elkaar enthousiasmeren over het vak.”

Op de foto de jubilarissen van links naar rechts:
Algemeen Directeur Jan van der Meer, Auke Hietkamp, Teije Huisma en Financieel Directeur Kees Buitenwerf. 

Deel deze pagina: