Passiefhuis nieuwbouw in Roosendaal

6 december 2012 Passiefhuis nieuwbouw in Roosendaal

De bouw van de passiefhuizen in Roosendaal gaat volgens verwachting. VDM heeft van de meeste woningen reeds de houtskeletbouw-casco’s geplaatst. Het project bestaat uit patiowoningen en gezinswoningen (2 laag met kap).

Met name bij passiefhuis bouw is het gebruik maken van geprefabriceerde gevels en daken van groot belang. Doordat de kritische details in de timmerfabriek worden opgelost, zijn de risico’s van tegenvallende prestaties tot een minimum beperkt. De gevels en daken worden dampopen uitgevoerd. Door het gebruik van cellulose-isolatie is dit mogelijk. Naast de hoge isolatiewaarde geeft dit vooral een zeer aangenaam binnenklimaat.

De gevelkozijnen worden luchtdicht en conform de lineaire koudebrug-berekeningen vanuit de PHPP berekening geprefabriceerd opgenomen in de gevelelementen. De dakbedekking wordt ook reeds bij de timmerfabriek aangebracht. Ook de collector voor de zonneboiler wordt geprefabriceerd aangebracht.

Inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd en bewoond. De bewoners van zowel de nieuwbouw passiefhuizen als ook de bewoners van de gerenoveerde huurwoningen (naar passiefhuis-standaard) zijn zeer positief over het comfort van de woningen en de lage energierekening.

Deel deze pagina: