€ 212,50 voor KIKA

8 juli 2010 € 212,50 voor KIKA

In de woningbouw wordt duurzaamheid steeds meer een item, in het bijzonder wordt gekeken naar het energieverbruik. VDM is een bedrijf dat niet stil staat, maar is continue bezig haar product verder te ontwikkelen c.q. te verbeteren. VDM is ervan overtuigd dat zij energiezuinige woningen ontwikkelt en bouwt. Om de ervaringen uit de praktijk, het energieverbruik, in kaart brengen en deze te vergelijken met datgene wat volgens algemene normering het verbruik zou moeten zijn, hebben wij 250 bewoners van een VDM woning benaderd.

Voor ieder ingevuld enquêteformulier heeft VDM toegezegd € 2,50 over te maken naar KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij). In totaal hebben wij 85 formulieren ontvangen en is er in totaal € 212,50 overgemaakt naar KIKA.

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan onze enquête hartelijk bedanken voor zijn/haar medewerking.
 

Deel deze pagina: