Groene bouwregels gunstig voor VDM

2 februari 2010

In de Leeuwarder Courant van 30 januari 2010 werd het volgende artikel gepubliceerd.

LEEUWARDEN - Het aparte Bouwbesluit met strengere energie-eisen voor nieuwbouwwoningen in het Noorden valt slecht bij Bouwend Nederland, afdeling Friesland. ,,Juist nu je maatregelen nodig hebt die de woningbouw stimuleren, maak je nieuwe woningen duurder’’, foetert voorzitter Marten Cornel uit Joure.

Het kabinet besloot gisteren een energieprestatiecoëfficiënt (epc) van maximaal 0,5 voor het Noorden verplicht te stellen met ingang van 1 juli. Voor de rest van het land blijft voorlopig een maximum van 0,8 gelden. ,,Ik schat dat deze verplichting een gemiddeld Fries huis €20.000 tot €25.000 duurder maakt’’, aldus Cornel. ,,Terwijl de energiewinst gering is, want de meest moderne huizen zijn al erg goed geïsoleerd. Bij bestaande huizen valt veel meer energiewinst te halen. Verkeerd instrument, verkeerd getimed, en veel te makkelijk.’’
,,De bestuurlijke energie wordt verkeerd gericht’’, vindt ook commercieel directeur Jan Wageman van Friso Bouwgroep in Sneek. ,,We hebben maatregelen nodig waardoor er méér huizen gebouwd worden, niet minder. En waarom moeten we in het Noorden strenger zijn? Waar slaat dat op?’’
Het noordelijke Bouwbesluit vloeit voort uit het Energieakkoord dat de vier noordelijke provincies begin oktober 2007 sloten met de ministers Maria van der Hoeven (economische zaken) en Jacqueline Cramer (milieu). Een ander onderdeel van dit akkoord is dat er in 2015 minimaal 100.000 voertuigen op duurzame energie rijden en er 100.000 bestaande woningen energiezuiniger gemaakt zullen worden. Juist dat laatste komt volgens Cornel nauwelijks van de grond.
Bouwe de Boer, voormalig gangmaker duurzame energie bij de provincie Fryslân, is opgetogen over het akkoord. ,,We hebben hier jarenlang voor geijverd. Bovendien moesten we flink opboksen tegen een lobby van de Nepron, de projectontwikkelaars. Zij hadden liever ervaring willen opdoen in kleinere gebieden.”
Het Noorden wil als Energy Valley voorop lopen met duurzame energie. Vooral ook vanwege de vermeend gunstige werkgelegenheidsaspecten. Met de opgedane ervaring kunnen de bouwers hun voordeel doen. De Boer erkent dat de traditionele aannemers het moeilijk krijgen. ,,Zij zullen zich moeten bekwamen in de nieuwe energiezuinige bouwtechnieken.’’
Anderzijds kan het akkoord gunstig uitpakken voor vooruitstrevende bouwbedrijven. ,,Ik denk wel dat wij in het voordeel zijn’’, zegt Edgar Pattipeilohy van VDM in Drogeham, dat zelfs energieneutrale woningen levert. ,,We hebben natuurlijk qua kennis een voorsprong. Als men aanpassingen wil, kunnen we die snel berekenen. Een klein, traditioneel bedrijf kan dat niet. Die gaan hier tegenaan lopen.’’ Hij vindt de verschillen tussen het Noorden en de rest van het land kleiner dan ze lijken. ,,De rest van het land gaat een jaar later terug, van 0,8 naar 0,6. Dat is al geregeld.’’
Voorzitter Jan From van Dutef, een samenwerkingsverband van acht duurzame installatiebedrijven, is in zijn nopjes. ,,Hjir bin wy stjonkende wiis mei.” Eindelijk wordt uitgevoerd, stelt hij, wat al jaren met de mond is beleden. Door de aangescherpte epc krijgen nieuwe woningen in het Noorden extra gevel- en dakisolatie en worden ze uitgerust met zonneboilers, warmtepompen en zogenaamde warmte-terugwininstallaties.

Deel deze pagina: