Eerste ondernemersprijs Achtkarspelen voor VDM SURHUISTERVEEN

2 april 2009 Eerste ondernemersprijs Achtkarspelen voor VDM SURHUISTERVEEN

Je kunt ermee thuis komen”. Zo luidde de spontane reactie van Berend Talsma van het bouwbedrijf VDM uit Drogeham, nadat aan zijn bedrijf de eerste ondernemersprijs van Achtkarspelen werd uitgereikt. Tijdens een gezellige bijeenkomst in De Dikke Draai te Surhuisterveen overhandigde Tweede Kamerlid en juryvoorzitter Joop Atsma donderdagavond de bokaal aan hem met een bad van warme waarderende woorden. “Zelfs minister Cramer van Milieu kent VDM”.


De jury, die uit veertien genomineerden een keus kon maken, liet zich leiden door onder meer het vernieuwende karakter van een onderneming. Bovendien stelde ze zich de vraag in hoeverre een bedrijf een toegevoegde waarde voor de regio heeft. “Bij VDM werken direct 160 medewerkers en het belang is daarmee aanzienlijk”, aldus Atsma. Hij roemde ook de financieringsmogelijkheden via dit bedrijf en de ondersteuning daarbij voor de cliënten. De jury woog daarnaast af in hoeverre er sprake is van ambities voor de nabije toekomst.


Vacatures
Opvallend in het licht van de huidige kredietcrisis blijft, aldus Talsma in zijn dankwoord, dat VDM nog aldoor vacatures voor werkvoorbereiders open heeft staan. “Wy moatte dêr nochris oer neitinke. Guon sollisitanten sizze no: as wy ja sizze tsjin Foppe fan VDM, dan binne wy it sosiaal plan miskien kwyt”. Niettegenstaande de aarzelingen bij eventueel nieuwe medewerkers zet VDM stevig in voor een verdere doorgroei. Na een vestiging in Almère zal er worden voorzien in een verdere uitbreiding in Noordholland. Talsma bond de aanwezigen, voornamelijk ondernemers, op het hart vertrouwen te houden in de bancaire sector. “Misschien tien procent van de banken is in de fout gegaan, maar negentig procent niet. Wat we terug moeten hebben in de markt, is het vertrouwen. De crisis snijdt nu zo diep dat het ons zelfs geld in de zorgsector gaat kosten. Het vertrouwen in elkaar moet weer terugkeren”.


Andere fronten
In zijn uitvoerige rede waarschuwde Joop Atsma de gemeente voor een te rigide beleid. “Bijna 47% van de werknemers in Achtkarspelen en Kollumerland c.a. is nu werkzaam in de sectoren industrie, landbouw en bouw. Landelijk betreft dit percentage 25% en de verwachting voor de toekomst is dat dit percentage binnen een enkele generatie zal afnemen naar twintig procent. Moet je als gemeente dan niet op een aantal andere fronten investeren?” Atsma gaf zelf het antwoord door zijn loftrompet te steken over investeringen rond het treinstation in Buitenpost. De zorgsector zou hierop volgens hem kunnen inhaken. In Achtkarspelen moet er naar zijn mening bovendien meer en sneller worden geïnvesteerd in nieuwbouw van woningen, in het aanleggen en revitaliseren van bedrijfsterreinen en in ambities. Positief is naar zijn mening dat de werkgelegenheid in de regio in de laatste jaren sterker is toegenomen dan het landelijk gemiddelde. “Dat moeten we koesteren”. De gemeente kan in zijn optiek een kwaliteitsslag maken door versneld te investeren in nat industrieterrein in Kootstertille, Gerkesklooster en tussen Kootstertille en Skûlenboarch.


Neerslag koopkracht
De gemeente zal, aldus burgemeester Tjeerd van der Zwan, in toenemende mate bedrijven uit de eigen regio betrekken bij haar investeringen. “We willen de koopkracht van de gemeente meer laten neerslaan in de regio”. De gemeenteraad zal hierover binnenkort een aantal voorstellen ontvangen. Zonder meer zal er worden ingezet op het glasvezelnetwerk. Van der Zwan noemde daarnaast onder meer de 13 miljoen kostende rondweg bij Buitenpost, de verbouw van het gemeentehuis voor drie miljoen en een reconstructie van de Surhuisterveensterweg. De contacten tussen de 1.500 bedrijven in Achtkarspelen en de gemeente zullen door Auke Piet van der Meulen, gemeentelijk medewerker Economische Zaken, worden geïntensiveerd. Belangrijk in de huidige crisistijd is volgens Van der Zwan een aanpakmentaliteit. “Het beleid van bedrijven in de crisistijd is bepalend voor de hoogtijdagen. Vergelijk het met een coureur die vlak voor de bocht remt en in de bocht snel gas geeft”.
De uitreiking van de Ondernemersprijs Achtkarspelen tijdens een avond van de ondernemersvereniging ABC betrof een primeur. De glans hiervan werd verhoogd met de komst van Sytse van der Werf als de eerste gekozen dorpsdichter van Achtkarspelen. Deels declamerend en deels zingend bij de gitaar vermaakte hij het publiek. Als leraar economie van professie had hij zich geen beter gezelschap kunnen toewensen. De jury voor de prijs werd geformeerd door Joop Atsma, wethouder Willem van der Wal, Douwe Jan Douwstra als regiodirecteur van de Friesland Bank en Alle Procée als voorzitter van de ondernemersvereniging ABC. Slechts een handjevol van de genomineerden gaf evenwel acte de presence, maar dat mocht de pret niet drukken. “In boer dy’t om fiif oere noch yn de put stiet te melken en in ûndernimmer dy’t pas om seis oere de doar slute kin, sil it bedriuw foaral yn dizze tiid foargean litte”, stelde Joop Atsma begripvol vast. (Foto's: Jelle Raap)

 Tweede kamerlid Joop Atsma spreekt VDM-Woningen toe tijdens ondernemersprijs Achtkarspelen

Reactie winnaar VDM-Woningen op ondernemersprijs Achtkarspelen

www.noordoostfriesland.nl

Deel deze pagina: