18 nieuwe woningen in woonwijk De Oostergast in Zuidhorn

10 maart 2023 18 nieuwe woningen in woonwijk De Oostergast in Zuidhorn


Gemeente Westerkwartier, RUTGERGIETEMACOM en VDM Woningen zijn het eens over het bouwen van 18 woningen in De Oostergast in Zuidhorn. Op vrijdag 10 maart hebben de partijen een koopovereenkomst gesloten voor twee locaties in deze woonwijk. Het gaat om een locatie aan de Agenastraat waar vier woningen worden gerealiseerd. Op de hoek van Het Noorderlicht en de Nieuwe Gast, het terrein van de voormalige boerderij Iwema, komen 14 starterswoningen.

4 levensloopgeschikte patiowoningen
De verkoop van deze woningen staat in de startblokken. Wij verwachten nog dit jaar met de bouw van de woningen te beginnen.

14 starterswoningen
Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan nodig. Ook vindt nog archeologisch en ecologisch onderzoek plaats op de locatie waar voorheen de boerderij Iwema stond. Om nieuwbouw mogelijk te maken, is sloop van het woonhuis van de boerderij nodig. We verwachten in 2024 te starten met de nieuwbouw.

Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Iwema ligt vanaf 10 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen het plan inkijken in het gemeentehuis in Zuidhorn (Hooiweg 9) tijdens openingstijden. De stukken zijn ook digitaal te bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1969.BPZU22INBR1-OW01).

Inloopbijeenkomst
Op 29 maart van 19.00-20.30 uur wordt in gemeentehuis Zuidhorn een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst staan medewerkers van de gemeente klaar om informatie te geven. Daarnaast beantwoorden ze vragen over het ontwerpbestemmingsplan. Ook medewerkers van VDM Woningen en RUTGERGIETEMACOM zijn aanwezig om de bouwplannen voor beide locaties toe te lichten.

Enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling
Wethouder Woningbouw Hans Haze is enthousiast over deze nieuwe ontwikkeling. “Voor de locatie Iwema is een prachtig plan gemaakt, dat recht doet aan de geschiedenis van de locatie. Een plan ook dat tegemoet komt aan de grote vraag naar woningen voor starters. Ook de bouw van 4 patiowoningen met een slaap- en badkamer op de begane grond aan de Agenastraat voorziet in een grote behoefte. De beide locaties worden met elkaar verbonden door een voetpad. Dat pad leidt naar een nog in te richten openbare groene ruimte, gelegen vóór de toekomstige woningen op de locatie Iwema.”

Markant ontwerp op historische plek
Pieter Bouma, hoofd Planontwikkeling VDM Woningen, en Rutger Gietema, vastgoedontwikkelaar, geven aan: ‘Op deze historische plek, waar voorheen de Iwema boerderij stond, ontwikkelen wij een markant ontwerp. De 14 starterswoningen krijgen namelijk de contouren van een boerenschuur. Samen met de 4 levensloopgeschikte woningen aan de Agenastraat bieden we woonwaarde voor alle generaties. Passend bij de omgeving en de historie van deze plek. Zowel de 14 starterswoningen als de 4 levensloopgeschikte woningen oriënteren zich op het vele groen in de omgeving: zo wordt het hier heerlijk ontspannen wonen, en dat nabij het centrum en station van Zuidhorn!’’

Deel deze pagina: